Se vejret på Læsø Tilbage til forsiden
E-mail. vesteroehavn@laesoe.dk
 
Havnefoged
Alex T Rasmussen
Havnepladsen 2
Vesterų Havn
9940 Lęsų
Tlf. 0045 20339222